Upptagning närmar sig

På lördag är det båtupptagning och på söndag arbetsdag. För att få allt att fungera så smidigt som möjligt kommer här några viktiga punkter

  • Viktigt att se till så man har bockar och pallmaterial i bra skick
  • På lördag morgon måste vi hjälpas åt med att jämna till gruset som grovt har krattats ut på del av planen så att vi får det plant och kan ställa båtar där.
  • Vi behöver även hjälp med att ta bort rishögen som är kvar efter röjningen i slänten så vi får upp båtarna ordentligt
  • Viktigt att inget arbete med täckning av egen båt påbörjas innan alla båtar har lyfts upp. Detta är av säkerhetsskäl
  • Se till att din båt startar innan lördag inför upptagningen så att arbetet kan löpa på smidigt
  • I år är det extra viktigt att vi ser till att båtarna som tas upp på egen trailer ligger tätt då många ska upp

Vi kommer att ha tillgång till en högtryckstvätt för tvätt av båtbotten under upptagningen och det kommer att serveras ärtsoppa och punch på arbetsdagen.

Vi ses i helgen,

Styrelsen