Spillbox på plats

För att leva upp till miljökrav och fortsätta att utveckla vår fina båtklubb så har vi nu fått en spillbox i händelse av att någon båt skulle sjunka eller läcka olja. Om olyckan är framme så är vi förberedda. Det sitter ett informationsbladet på insidan av vaktstugans dörr om hur man hanterar innehållet på bästa sätt. Det finns även ett informationsblad i själva lådan. Stort tack till styrelsen som fixat detta!